URUCHOM WŁASNY BIZNES

Witamy w Formularzu Zgłoszeniowym!

Formularz składa się z następujących części:

 • I DANE ZGŁASZAJĄCEGO
 • II OPIS POMYSŁU
  • 1. Nazwa pomysłu
  • 2. Branża
  • 3. Produkt / usługa
  • 4. Innowacyjność
  • 5. Grupa docelowa
  • 6. Konkurencja
  • 7. Przychody
  • 8. Zespół
  • 9. Informacje dodatkowe (nieobowiązkowe)
 • III OŚWIADCZENIA

W każdej chwili możesz przerwać wypełnianie Formularza i zapisać dane. Na podany adres mailowy otrzymasz link aktywujący pozwalający powrócić do zapisanej wersji Formularza Zgłoszeniowego. Aby zapisać Formularz musisz podać REGON lub PESEL oraz adres e-mail.

Uwaga!

 • Dla ułatwienia wprowadzania informacji udostępniliśmy Państwu pomocniczą wersję WORD Formularza. Jest to wzór, z którego można skorzystać przy przygotowywaniu danych, aby następnie przekleić je do elektronicznej wersji Formularza Zgłoszeniowego;
 • Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę pomysłów;
 • Poufność - BonusCard Sp. z o.o. zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zasad poufności przekazanych danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, przekazanych załącznikach oraz danych udostępnionych BonusCard w kontakcie osobistym. Kwestię poufności szczegółowo reguluje Regulamin Projektu;
 • W razie pytań lub problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@spinakerinnowacji.pl

Kliknij "Dalej", aby przejść do Formularza i zacząć wypełnianie.