SPINAKER Inkubator Innowacji BonusCard

Tomasz Marczuk

Prezes Zarządu BonusCard Sp. z o.o.

Pomysłodawca i założyciel spółki BonusCard Sp. z o.o prowadzącej obecnie działalność inwestycyjną (fundusz kapitału zalążkowego) o charakterze inkubacji nowych przedsięwzięć, której celem jest powoływanie na polskim rynku nowych podmiotów gospodarczych wspólnie z ich pomysłodawcami i inwestorami prywatnymi.

Zawodowo w ostatnich latach związany z rynkiem doradztwa i usług w zakresie lojalności, instrumentów płatniczych, marketingu i sprzedaży, finansów, inwestycji. Doskonale zna i rozumie potrzeby działalności startujących, rozwijających się przedsiębiorstw w oparciu o własne doświadczenia, sukcesy i porażki. Zwolennik idei własnej przedsiębiorczości od najmłodszych lat, podczas których był inicjatorem szeregu przedsięwzięć biznesowych.

Aktualnie sprawuje również funkcje zarządcze w kilku przedsięwzięciach typu start-up na rynku polskim. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Andrzej Żurawski

Wiceprezes Zarządu BonusCard sp. z o.o.

Założyciel BonusCard sp. z o.o., w ostatnich latach zaangażowany w świadczenie usług konsultingowych dla firm sektora finansowego i telekomunikacyjnego w zakresie doradztwa strategicznego, programów lojalnościowych i CRM oraz usług dodanych dla telefonii komórkowej.

Przedsiębiorca związany z rynkiem TMT, inwestor działający aktywnie w kilku start-up’ach. Jako współpomysłodawca i założyciel Overnet Interactive Agency Sp. z o.o., a następnie Telecom Media Sp. z o.o. uczestniczył w procesie konsolidacji i tworzenia grupy kapitałowej Telecom Media S.A., sprzedanej z sukcesem do funduszy kapitałowych BBI Capital oraz MCI Management.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Bankowość). Doktorant w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH i jej wykładowca. Autor wielu publikacji naukowych, zaangażowany w prace badawczo-rozwojowe i współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem.

Maciej Plichta

Dyrektor Inwestycyjny

Zdobył doświadczenie zawodowe w Zespole Wycen i Modelowania Finansowego w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte Polska. Specjalizuje się w modelowaniu finansowym, wycenie przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części, wycenie wartości niematerialnych i prawnych, a także w weryfikacji średnio- i długoterminowych prognoz finansowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również udział w międzynarodowych projektach due dilligence oraz sporządzanie branżowych analiz rynkowych.

W projekcie Spinaker Innowacji pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego i członka Komitetu Inwestycyjnego. Odpowiada za organizację i koordynację prac analitycznych, w szczególności weryfikacje założeń i prognoz finansowych oraz przygotowanie wycen pomysłów. Współpracuje z Pomysłodawcami w kwestiach merytorycznych, negocjacji term sheet i przebiegu procesu wejścia i wyjścia kapitałowego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku Finanse i Bankowość ze specjalizacją w finansach przedsiębiorstw. Zdał trzeci (ostatni) poziom egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst).

Renata Szewczyk

Kierownik Biura Projektu

Tematyką funduszy unijnych zajmuje się od 2004 roku, początkowo w kontekście ich wpływu na rozwój gminy. Pierwsze doświadczenia w zakresie wspierania przedsiębiorczości zdobywała w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi realizując projekty promocyjne, szkoleniowe i doradcze skierowane do MSP.

Od 2006 roku współpracuje z firmami konsultingowymi w zakresie wnioskowania o dotacje na inwestycje dla nowych i działających przedsiębiorstw oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Posiada doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Aktualnie odpowiada za organizację i kierowanie Biurem Projektu, w szczególności obieg dokumentacji, rozliczenia i sprawozdawczość. Współpracuje z Pomysłodawcami w kwestiach organizacyjnych oraz w zakresie prowadzenia i kompletności dokumentacji dla poszczególnych Pomysłów i Spółek od momentu zgłoszenia do etapu wejścia kapitałowego. Absolwentka Akademii Finansów w specjalizacji Europeistyka.

Beata Fąfrowicz

Asystentka Projektu

Zajmuje się pracami związanymi z współorganizacją i sprawnym funkcjonowaniem Biura Projektu. Odpowiada ze prawidłowość i kompletność dokumentacji dotyczącej samych pomysłów biznesowych, jak i jej dalszego procesowania wewnątrz struktury Spółki. Prowadzi nadzór nad prawidłowym przepływem informacji, obiegiem dokumentacji w ramach procesu oceny, jak i na kolejnych etapach współpracy podejmowanej z pomysłodawcami.

Prowadząc bieżącą obsługę biura odpowiada ze liczne kontakty z podmiotami współpracującymi ze Spółką, jak również przygotowuje niezbędne analizy i realizuje szereg zadań pozwalające na prawidłowego funkcjonowanie projektu. Absolwentka Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, która jeden semestr studiów odbyła w Turcji na Suleyman Demirel University. Dotychczasowe doświadczenie zdobyte m.in. w trakcie studiów, jak i na praktykach w sposób rzetelny i konsekwentny wykorzystuje w codziennej pracy.

TA WITRYNA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o tym mechanizmie oraz poznaj sposób zmiany jego zachowania w swojej przeglądarce.
Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij